KLASSISK YOGA MÖTER MODERN YOGA – en yogafilosofikurs. Live online: MODUL 1 klassisk yoga: 17-18 februari och MODUL 2 modern yoga: 17-18 mars (28 timmar)

“Klassisk Yoga möter Modern Yoga” (28 timmar) är en online yogafilosofi- och historiekurs för dig som är intresserad att få en större förståelse på hur YOGA har utvecklats, förändrats och formats under de 2500 år som YOGA har funnits på jorden!

Kursen består av två moduler som är designade för att ta med dig med på en spännande yogaresa och visar på hur influenser från Öst och Väst på olika sätt och vid olika tider har samverkat och bidragit till att skapa det som vi idag kallar för Modern yoga från det vi kallar för Klassisk yoga. Du kan läsa bara ena modulen om den intresserar dig mest eller bäst är det om du läser både moduler.

Kursen är öppen för alla som har ett intresse i detta ämne och undervisningen, som kommer att bestå av föreläsningar och gruppdiskussioner, kommer att vara så pass tillgänglig att alla kommer att lätt kunna hänga med oberoende av den yogabakgrunden de har. Jag uppmuntrar därför även dig som inte undervisar yoga men vill veta mer om yogafilosofi-och historia för din egen skull för att du älskar yoga att hänga med i denna kurs!

Jag har också lagt fokus på att göra yogafilosofin praktisk och användbar för dig som praktiserar och för dig som undervisar i yoga. Kursen fungerar därför mycket bra som påbyggnadskurs för yogalärare i behov av ny inspiration.

Vi avhandlar och tillämpar teman hämtade från yogaklassiker och modern yogafilosofi, som vi även avhandlar teoretiskt på föreläsningarna, under lärarhandledda yinyogaklasser så att du som undervisar yoga kan få konkreta exempel på hur du på ett enkelt sätt kan använda t ex delar av Bhagavad Gita eller Patanjalis Yogasutra i dina klasser.

Du kan vara säker på att denna kurs grundas på den absolut senaste forskningen i ämnet då jag har tillgång till detta genom mina egna yogafilosofiutbildningar vid etablerade svenska universiteten och vid amerikanska yogaskolan Yogic Studies.

En stor del av denna kurs kommer att dessutom ägnas åt att slå hål i myter om yoga och yogafilosofi som cirkulerar runt och i all väl mening fortsätter att propageras av yogalärare som inte hängt med på senaste forskningen. Då yogafilosofin är ett ämne där det forskas intensivt på nu kan du (som jag också tidigare gjort) ha lärt dig saker om yogafilosofi på dina tidigare yogalärarutbildningar som vi idag vet inte längre gäller. Kursen är därför ett fantastiskt tillfälle att förkovra sig och lära sig det nyaste så att man kan känna sig trygg när man återanvänder denna information vid undervisning.

VEM ÄR DENNA UTBILDNING TILL

Alla som har ett intresse att lära sig mer om hur yoga har utvecklats under åren och få en förståelse på varför vi praktiserar som vi gör idag istället. Alla yogalärare oberoende på inriktning kommer att få stort utbyte av denna kurs och kommer att kunna använda kursinnehållet till sina egna klasser och kurser.

KURSBESKRIVNING

Utbildningen “Klassisk Yoga möter Modern Yoga” består av två moduler som täcker in 2500 av yogautveckling. Du kan läsa bara ena av dessa moduler, den som främst intresserar dig, men kurser ger mer om du tar både modulerna. Varje dag startar med yinyogapraktik med teman som är hämtade från dels gamla och dels den moderna yogafilosofin.

Modul 1 handlar om ursprung för yoga och yogas ålder. Redan från början kommer du att få en förståelse på att yoga utvecklats i stora delar av Sydasien och inte bara i det området som idag kallas för Indien samt hur viktigt det har varit med influenser av olika filosofiska strömmar. Vi går genom hur yoga startade som en reaktion till bhraminernas eller Veda-tiden, för att sen ta oss genom de äldsta texter som Upaniṣader, Bhagavad Gita och Patanjalis Yogasutra som vi stannar upp extra på. Hur aktuella är dessa texter om yoga idag? Kan vi hitta likheter mellan de teman som dessa yogaklassiker avhandlade och vår moderna filosofi? Vad betydde Yoga då och vilken roll hade asanas? Varför är Patanjalis Yogasutra så känd och central i alla yogalärar-grundutbildningar?

Modul 1 avslutas med uppkomsten av klassisk Tantra och hur kroppen varit “i väg för människans befrielse”, med Tantra intar en central plats i yoga. Vi pratar om den “yogiska kroppen” om uppkomsten av Hathayoga, som är den strömmen som inte ska blandas ihop med dagens Hatha yoga. Vi stannar upp och pratar vidare om Hathapradipika som nämns oftast som första texten där flera olika asanas eller yogapositioner togs upp för första gången. Var det verkligen så eller fanns det asanas tidigare än på Medeltid?

Modul 2 börjar med en genomgång på de flera kulturella internationella faktorer som kom att påverka uppkomsten av Modern yoga. Vi diskuterar hur flera lärda indiska personligheter med kunskap om västerländsk kultur och språk, som t ex Swami Vivekānanda, lämnade Indien i slutet av 1800-talet och reste till USA för att sprida kunskap om Indien och yoga i en sort missionerings syfte. Kan vi finna paralleller till detta idag? Vad ledde allt detta till i början av 1900-talet i Västvärlden?

Vidare går vi genom hur kolonialtids, utveckling av fysisk kulturrörelse i både Indien och Västvärlden, uppstart på bodybuilding och svensk gymnastik påverkade yoga och vad allt detta har att göra med uppkomsten av modern yoga och av våra moderna yogapositioner.

Vi pratar om Sri Yogendra som sägs ha varit den första att använda yogapositioner som offentliga uppvisningar (finns det paralleller till idag?), Genevieve Stebbins, en av de första kvinnliga yogagestalterna och inte minst om T. Krishnamacharya som tog anställning i den kungliga palatsen i Myosore på ’30-talet för att utveckla yoga-asanas och bidra till kungliga barnens fysiska hälsa och systematiserade Myosore-yoga samt utbildade flera yogapersonligheter som Pattabhi Jois, B. K. S. Iyengar som var hans svåger, hans egna son T. K. V Desikachar och ryska yogaläraren Indra Devi som så småningom började lära ut Asthanga till kändisar som Madonna och Sting.

Här diskuterar vi också Solhälsnings ålder och pratar återigen om uppkomsten av många av våra moderna yogapositioner. Vad är gammalt och vad är nytt?

Vi avslutar med att integrera allt som vi har gått igenom under de fyra utbildningsdagarna och ha en diskussion kring yogas framtid. Vad är Yogas framtid, tror du?

Detta blir väldigt spännande!!!

DETALJERAT KURSINNEHÅLL

MODUL 1

 • Yogafilosofi. Varför är det bra att läsa detta? Hur kan jag använda den om jag undervisar och praktiserar yoga?
 • Vad är yoga och hur gammal är “Yoga”? Vad är egentligen Pasupati-sigiller?
 • Yogas åldrar
 • Pre-Vediska The Great Magadha. Śramaṇas rörelse
 • Vediska eran (Bhraminers tid), dharma, karma och befrielse
 • Utvecklingen av klassisk hinduism
 • Olika definitioner på yoga i olika klassiska texter
 • Upaniṣader – äldre och senare
 • BHAGAVAD GITA – Song of the Lord. Yoga som mål och praktik. Buddhiyoga, Karmayoga och Bhaktiyoga. Hur använder jag Bhagavad Gita på yogaklasser
 • PATANJALIYOGASUTRA eller YOGA SUTRA. Yoga som teknik och tillstånd. Yamas och Niyamas. Hur använder jag Yoga Sutra på yogaklasser
 • Sāṅkhya filosofi
 • Patanjalis 8 greniga- Aṣṭāngayoga. Är detta enda liknande system från den tiden?
 • Klassisk tantra, vad är det? Yogic Body. Cakrasystemen, är 6-7 cakra systemen de enda cakrasystem?
 • Hathayoga – HATHAPRADIPIKA

MODUL 2

 • Vad menar vi med Modern yoga? Hur mycket av Klassiska Yogan finns i den Moderna yogan. Är den Moderna Yogan samma överallt i världen eller olika? Hur autentisk är den yogan som vi praktiserar och undervisar nu? Kan vi ens praktisera/undervisa såsom vi gör idag?
 • Politiska och kulturella aspekter som kom att forma Moderna Yoga under 1900-talet
 • Modern fysisk kultur, svensk gymnastik och Bodybuilding. Mens sana in corpore sano. Uppkomst av modern kroppsställnings yoga
 • Kolonialismens inverka på yoga
 • Neo-Vedāntiska filosofin
 • Swami Vivekānanda
 • Sri Yogendra
 • Genevieve Stebbins och Harmonialismen
 • Titumalai Krishnamacharya och hans lärjungar Pattabhi Jois (1915-2009), B. K. S. Iyengar (1918-2014), Indra Devi (1899-2002) och T. K. V Desikachar (1938-2016)
 • Solhälsning och uppkomsten av Asthangayoga
 • Yogas framtid

INVESTERING & ANMÄLAN

Investering per Modul: 2400 kr (3000 kr inkl moms).

Investering för helkurs med Moduler 1 & 2: 4500 kr (5625 kr inkl moms).

Du anmäler dig genom att skriva till mig på liviwann@gmail.com och får en faktura att betala in. Anmälan är bindande och din plats är garanterad först när betalningen har inkommit. Då kursen är online kan du egentligen oftast följa kursen hemifrån ändå vid lindrigare förkylning eller andra lindriga sjukdomstillstånd. Om du mot förmodan skulle bli så sjuk att du inte kan följa kursen, kan du mot läkarintyget och fram till 30 dagar innan kursstarten få tillbaka din kursavgift minus en administrativ avgift på 1000 kr.

Delbetalnings möjligheter finns.

PLATS

ONLINE! Du kopplar ihop dig från den platsen du vill streama från, då denna kurs är live Zoom – online! Se bara till att prova ljud och bild på den apparat som du väljer att använda så att du är redo för att dyka in i yogafilosofi och inte behöver förlora tid med teknologin. Om du behöver handledning med det tekniska kan du stämma av med mig på måndag eller tisdag samma vecka som vi börjar så försöker jag handleda eller hjälpa dig i god tid innan vi startar kursen.

Kursen spelas inte in. Jag har valt att göra så då kursen är tänkt att vara dynamisk och interaktiv och lämpar sig inte som en statisk kurs. Dessutom är forskningen om området så pass intensiv att nytt tillkommer hela tiden. Inga foton eller inspelningar är tillåtna under kursens gång pga copyrights rätt.

TIDER

Kl 9-17 med lunch paus 12-13 och flera andra kortare pauser under dagarna. Klockan 9-1015 har vi yinyogaklass och för det behöver du ha kuddar/bolstrar och filtar samt ev två lika stora böcker att använda som yogablock för yinyoga.

KURSMATERIAL

Efter avslutat kurs får du ett kompendium som innehåller alla de slides som jag visat på föreläsningar. Jag uppmuntrar dig att anteckna under föreläsningar men så klart väljer du om det är lättast att bara lyssna.

INTYG

Denna kurs ger dig ett deltagandes intyg efter avslutad kurs där du har varit med live 80% av kursen.

LÄRARE

Livia Wanntorp är Certifierad E-RYT 500 och YACEP enligt Yoga Alliance. 2016 utbildades Livia till Viryayogalärare vid Nordiska yogainstitutet där hon har sina första 500 timmar av utbildningar, inkluderande yogaterapi, yoga rehab men också Vinyasa och Virya Strength & Mobility med flera andra inriktningar.

I sina nuvarande över 900 timmar av utbildning har Livia bland annat också certifiering i Embodied yin samt i Restorative yoga (Relax and Renew av Judith Lasater Hansen), i Yoga nidra samt i Somatic Integrative Trauma Therapy (Scott Lyons utbildning).

Livia har alltid haft en passion för filosofi och historia samt för gamla språk. Som yngre studerade hon fem år Latin i sitt hemland Italien och de senaste fem år har Livia förkovrat sig i yogafilosofi- och historia inom ramen av dels tre st svenska akademiska kurser vid Göteborgs universitet och två andra kurser vid Karlstad Universitet. De senaste två åren har Livia dessutom lärt sig att läsa och översätta Sanskrit och hon fortsätter varje vecka att studera detta yogiska språk. Parallellt med Sanskritstudierna har Livia även påbörjat en Advanced Certificate Teacher Training i yogafilosofin vid amerikanska yogafilosofiskolan Yogic Studies där våra främsta moderna yogafilosofiforskare undervisar. Livia har för avsikt att inom tid tillgodgöra sig av dessa studier och avlägga en Master i yogafilosofin och Sanskrit vid ett av våra svenska universitet.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLA!