Kurs i livsstilsförändringar för företag

Skriv till: liviwann@gmail.com

Transformation är en kurs om stresshantering och mental träning, som hjälper dina medarbetare att:

  1. Identifiera stressfaktorerna i arbetsvardag.
  2. Utforska många olika strategier på hur man kan minska upplevelsen av stress, stärka sig och öka återhämtningsförmåga.
  3. Omvandla stress till större harmoni och lugn.

Denna kurs i stresshantering och hälsocoaching är för er som anser att nu är den bästa tiden att genomföra förändringar i era liv!

Genom föreläsningar, praktiska övningar och skriftliga reflektioner, inventerar vi hur vi mår just nu och vilken roll stressen spelar in i vår livssituation.

Tillsammans utforskar vi hur vi, med hjälp av yoga, mindfulness, avspännings- och avslappningsövningar samt med mental träning, kan lära oss att hantera den dagliga stressen. Du får jobba med konkreta strategier som hjälper dig att byta ut stress mot harmoni och lugn i ditt liv.


Hör av dig för att diskutera ett praktiskt upplägg för denna kurs. Jag anpassar kursen så att den passar dina medarbetare bäst.


Exempel på ämnen:

1. Vad är stress och din relation till stress. Praktiska övningar – Avslappning.

2. Om andning och vikten att ta sig tid att vila/pausa. Praktik – Yin yoga.

3. Hur kan du själv påverka din livssituation? Praktiska övningar – Mental träning.

4. Att pausa stressen, går det? Praktiska övningar. Mindfulness och meditation.

5. Återhämtning och sömnhälsa. Praktik. Yoga nidra och restorative.

6. Compassionträning. Vad är medkänsla? Hur kan vi möta oss själva med mer compassion? Praktiska övningar – ACT (acceptance and commitment therapy).

7. Du blir det du tänker. Praktiska övningar – affirmationer och visualiseringar.

8. Värderingar, hur vill du leva ditt liv. Vad tycker du är viktigt för dig och vad vill du ditt liv ska stå för? Livs(beteende)förändring, vilja och potential. Vi blickar framåt.

Välkomna!