27-30 juni: NY OMGÅNG LÄRARUTBILDNING -MINDFUL YINYOGA (50 timmar online)

Denna yinyogalärarutbildning (50 timmar) är en komplett yogalärarutbildning som förbereder dig för att undervisa yinyogaklasser. Den vänder sig till dig som redan är yogalärare och vill förkovra dig i och kunna lära ut yinyoga, men också till dig som har en yinyoga-baserad praktik och vill fördjupa dig och lära dig mer om yinyoga och dess återhämtande och lugnande effekt.

Denna omgång av utbildningen kommer att ge bara live streamad online för att låta även deltagare som bor utanför Stockholm att vara med.

KURSBESKRIVNING

Yinyoga är en tämligen ny yogaform som skapades i västvärlden, närmare bestämt i USA av amerikanen Paul Grilley efter att han upptäckt de välgörande effekter som kroppen upplevde när kroppen stannade kvar och stretchade i en och samma position under en längre tid. Sen Paul Grilleys skapat yinyoga har flera av hans lärjungar som t ex Sarah Powers och Bernie Clark utvecklat yinyoga vidare genom att bland annat tillföra egna element till yinyoga som också bidragit att göra denna form av yoga till en av de mest populära vi har idag.

Speciellt för yinyoga är att under den tiden som vi praktiserar, blir vi lugna och avslappnade, vilket är så otroligt välgörande för oss stressade moderna människor. Det som händer medan vi stretchar myofascia (enheter som innehåller både fascia och muskler) är att vårt lugn och ro -nervsystem (det parasympatiska nervsystemet) aktiveras och vi får en återhämtande paus trots att kroppen stretchas i för oss oftast ovana positioner.

Denna kombination av yin och yang- aspekter gör yinyoga unik!

Denna yinyogautbildning är inte dogmatisk dvs är inte knuten till ett enda specifik yinyogakoncept, men vi kommer att utgå ifrån Bernie Clark och Sarah Powers approach och vi använder deras bok The Complete Guide to Yin Yoga, som huvudbok för utbildningen. Du får också ett yinyogakompendium med alla asanas/positioner som vi går genom. All bild material i detta kompendium är från Bernie Clarks homepage med hans tillstånd. I kursen ingår ytterligare ett kompendium med alla visade power point slides.

Utbildningen I MINDFUL YIN anammar dessutom ett Mindfulness-baserat förhållningssätt och Mindfulness är en stor del av kursen. När vi utövar yinyoga är vi i allra högsta graden fysiskt och (oftast) mentalt i nuet och medveten närvaro eller Mindfulness är därför ett ytterst lämpligt verktyg i yinyoga.

Kan du vara kvar en längre stund i en ovan yogaposition? Kan du styra tankarna tillbaka till nuet och ta hjälp av andetaget för att gång på gång gå tillbaka till nuet när tankarna försöker föra dig bort? Hur kan du som yogalärare uppmuntra dina deltagare till närvaro i stunden? Dessa är exempel på frågor som vi kommer att utforska brett under denna yinyogalärarutbildning som har Mindfulness som en röd tråd.

Ett annat viktigt spår under denna yinyogalärarutbildning är österländska läran Daoismen, livskraften Qi och den traditionella kinesiska medicinen (TKM) med samverkan av de fem elementen samt de komplementära yin och yang. Under utbildningen går vi genom de viktigaste drag av denna komplexa läran och du får också exempel på hur du kan planera dina yogaklasser utifrån den österländska filosofin och den traditionella kinesiska medicinen.

Våra utbildningsdagar inleds med Mindfulness meditation för att se bjuda på en blandning av teori genom föreläsningar (främst under de första två dagarna) och praktik dvs genomgång och utforskande av yinyogapositioner och dess varianter (främst under dag 3 och 4). För att du ska få öva dig på att undervisa i yinyoga, testar vi alla positioner två och två och provar att undervisa positioner för varandra samt genom detta tränar vi oss på att se vad våra deltagare kan behöva för props för att kunna hjälpa dem att hitta en lagom stretch i varje position.

Vi avslutar varje utbildningsdag med yogapraktik för att du ska få öva dig på yinyogapositioner och dess varianter, se exempel på hur du kan väva in andningsmedvetenhet och Mindfulness i en klass, och på hur du kan sekvensera en yinyogaklass samt hur du kan utveckla och planera din klass kring ett tema. Vi kommer att utforska teman som är hämtade från både den traditionella kinesiska medicinen men också från spirituella böcker och modern filosofi.

Innan utbildningsdagarna förbereder du genom att på egen hand läsa kursboken (se mer nedan under Eget arbete) och genom att gå på tre yinyogaklasser som du observerar och reflekterar kort kring. Efter utbildningen förväntas du processa kursinnehållet på egen hand genom att även läsa genom det kompendiet som du får på första kursdagen; prova på att undervisa tre klasser för t ex kurskamrater eller familjmedlemmar (mer info om allt detta nedan) för att på en gång omsätta det du lärt dig under utbildningen. Du skriver och skickar in dina reflektioner om dina erfarenheter av detta och erhåller sen ditt skriftliga intyg på genomgången utbildning till Yinyogalärare. Utbildningen ger också Continuing Education (CPD) hours inom Yoga Alliance-ramen för dig som är medlem vid Yoga Alliance.

TESTIMONIALS

”Livias nyfikenhet och intresse av att ständigt utvecklas och fördjupa sin kunskap är inspirerande. Hennes grund inom forskning och vetenskap gör att hon förmedlar sin kunskap om hur nervsystem och fascian kopplat till Yin yogans positioner påverkas och kan påverkas för ökat välmående för hela människan, på ett tydligt sätt. Hon kopplar västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin på ett sätt som gör kunskapen lättillgänglig. Man ges en stabil grund att utvecklas ifrån i sin fortsatta väg som Yin yoga lärare” (Therese, Yinyogalärare).

Är så tacksam att jag gick Yinyogalärarutbildningen som har gett mig alla verktyg att börja undervisa yin. Utbildningen innehöll en fin variation av såväl teori som praktik och utvecklande övningsmoment om vartannat”. (Heléne, Yinyogalärare).

“Livia har en enormt bred og variert kunnskap. Hon laerer ut med et stort engasjement og hjerte for sine studenters utvikling. Yin yoga.laerekurset har gitt meg en solid innföring i yin yoga, og gjort meg trygg på å kunne innta rollen som yin yoga laerer selv. Efter fullfört laererkurs har jeg nå fått jobb på et yagasenter” (Marianne, Yinyogalärare från Norge).

VEM ÄR DENNA UTBILDNING TILL

I första hand rekommenderas denna utbildning till yogalärare med en 200 timmars grundutbildning bakom sig. Men även du som inte ännu är lärare men som har en yinyogapraktik och ett intresse att fördjupa dig i yinyoga är varmt välkommen och kommer att få alla verktyg till undervisning av yinyoga. Många läser en yinyogalärarutbildning för att själva få en paus i vardag, återhämtas och för att de älska yinyoga utan att i första hand planera på att börja undervisa. Min erfarenhet är dock att många som går en yinyogalärarutbildning för sin egen skull ändå går vidare och börja undervisa samt fortsätta förkovra sig inom yoga.

DETALJERAT KURSINNEHÅLL

  • Genomgång av yinyogapositioner med dess varianter och användning av props så att du kan anpassa positioner efter dina deltagares behov. Vi går även genom hur du, vid behov, kan göra yinyoga mer restorative och diskutera rollernas props på yinyoga.
  • Mindfulness och Mindfulness meditation samt Loving kindness eller kärleksfull vänlighet, vad dessa typer av meditation är och hur vi kan använda Mindfulness som verktyg för yinyoga.
  • Andning som främsta verktyget till ett Mindfulness-baserat förhållningssätt. Hur du kan instruera till medvetet andetag och hur andetaget kan hjälpa deltagarna att komma in djupare i en position utan forcering.
  • Yinyogas österländska bakgrund. Daoismen, Dao, Qi, Yin och Yang. Grundläggande traditionella kinesiska medicinen och läran om meridianer, Organ som centra av energi, de fem elementen och dess kvalitéer. Exempel på hur du kan sekvensera dina klasser utifrån den traditionella kinesiska medicinen.
  • Yinyogas västerländska bakgrund. Parasympatiska och sympatiska nervsystem. Aktivering av parasympatiskt nervsystem vid yinyoga. Yinyogas lugnande och välgörande effekter. Vad händer fysiskt i kroppen och emotionellt när vi praktiserar yinyoga. Hur kan vi ta hand om känslor som kan uppstå under ett yinyogapass.
  • Yinyoga-anatomi. Yin och yang-vävnader. Vad är stretchning och sker det förlängning i myofascia vid yinyoga. Fascia som typ av vävnad, funktioner och kvalitéer. Fascialinjer i kroppen och dess motsvarigheter i traditionella kinesiska medicinen.
  • Sekvensering av yinyogaklasser. Hur du kan sekvensera yinyogaklasser, tidshållning, start och slut samt val av tema för klassen. Pedagogiken och didaktiken kring undervisning. Vad vi behöver tänka på när vi undervisar yinyoga. Oväntade situationer och hur vi tacklar dessa.

EGNA STUDIER (23 timmar)

Kursen består av fyra intensiva lärarhandledda dagar kl 9-17 varje dag (lunchpaus 12-13 plus några andra pauser under dagen) utom söndag då vi slutar klockan 16. Utöver dessa 27 timmar på studion, behöver du jobba på egen hand 23 timmar genom att läsa igenom kursboken och det tilldelade kompendiet (du får detta under första dagen) och genom att förkovra dig genom att gå på yinyogaklasser, praktiserar och undervisar.

Vi använder Bernie Clarks “The Complete guide to Yin yoga” som kursbokboken behöver du skaffa själv. I förväg får du en arbetsbok och ett kompendium som innehåller alla yinyogapositioner som vi går genom under utbildningen.

All teori kommer vi att gå igenom under föreläsningar och vi går också genom alla positioner tillsammans. Men det är viktigt att du har boken med dig då vi använder den som bildmaterial på positioner (kompendiet innehåller inte bilder på positioner). Som komplement till kursboken kan du också använda Magdalena Mecwelds ”Vila dig stark med yinyoga”.

Om du har tid och intresse, börja redan skaffa Clarks boken tidigt och att läsa den så fort du har bokat din plats på kursen! Läs det som intresserar dig mest i boken och bekanta dig med upplägget!

Utöver inläsningen behöver du själv fortsätta att praktisera yinyoga och testa positionerna. Om du har för avsikt att undervisa yinyoga är det också viktigt att du testar att hålla klasser så tidigt som du kan, antingen för familjemedlemmar, vänner och grannar eller om du är redan yogalärare genom att ta vikariat i yinyoga där du arbetar.

Inför första kursdag är det bra om du har hunnit gå på tre klasser yinyoga (live eller online) och reflekterat kring dessa klasser (ta med dina reflektioner inför första dagen!).

Efter avslutad utbildning behöver du testa att undervisa tre yinyogaklasser och skicka in dina reflektioner till mig för att erhålla ditt intyg/certifikat.

PRIS & ANMÄLAN

Pris: 4800 kr ex moms (6000 kr inkl moms).

Du anmäler dig genom att skriva till mig på liviwann@gmail.com .Vid tillgång på plats får du en faktura att betala in. Anmälan är bindande och din plats är garanterad först när betalningen har inkommit. Om du skulle bli sjuk fram till 30 dagar innan kursstarten kan du mot läkarintyg, få tillbaka din kursavgift minus en administrativt avgift på 1300 kr. Närmare kursstarten än 30 dagar återbetalas inte kursavgiften.

Delbetalningsmöjlighet (två delbetalningar) finns. Du betalar hälften vid bokning och har sen 30 dagar på dig att betala in resten av fakturan.

PLATS

LIVE ONLINE via Zoom.

Enda du behöver är goda internet möjligheter och en dator/ipad att använda för kursen och 100% närvaro krävs för att få diplom. Mobilen avråder jag att använda för detta då det blir väldigt smått och kursen är intensiv och heltid så att du kommer att bli trött på att titta på en liten apparat. Hör av dig om du har frågor kring denna variant av kursen då jag diskuterar gärna med dig om dem. Om du inte har tidigare använt Zoom, kan jag också gärna hjälpa dig med det i förväg. Skriv till mig om det!

TIDER

Kl 9-17 torsdag till söndag (på söndag slutar vi klockan 1530). Lunchpaus 12-13 och andra kortare paus finns också 🙂

DIPLOM

Denna kurs ger dig verktyg att undervisa yinyoga men också mandaten att titulera dig till yinyogalärare. För att få ditt diplom behöver du dock vara med live till 100% och delta vid lektionerna aktivt genom grupparbete och diskussion. För att få diplomet behöver du också delta i 3 yinyogaklasser som du observerar och reflekterar om helst inför kursstarten samt undervisa i 3 yinyogaklasser som du också reflekterar kring och skickar in dina reflektioner om till mig. Du får fler detaljer om denna uppgift vid första kurstillfället.

LÄRARE

Livia Wanntorp är Certifierad E-RYT 500 och YACEP enligt Yoga Alliance. Yinyoga var den allra första yogaformen som Livia kom i kontakt med redan 2009 och som hjälpte henne genom under en svår personlig kris och jobbig skilsmässa. Sen dess har Livia praktiserat Yinyoga men också flera andra former av yoga. Under 2016 utbildades Livia till Viryayogalärare vid Nordiska yogainstitutet där hon har sina första 500 timmar av utbildningar, inkluderande yogaterapi, yoga rehab men också Vinyasa och Virya Strength & Mobility mm. I sina nuvarande över 900 timmar av utbildning har Livia bland annat också certifiering i Embodied yin samt i Restorative yoga (Relax and Renew av Judith Lasater Hansen), i Yoga nidra samt i Somatic Integrative Trauma Therapy (Scott Lyons utbildning). Livia studerar dessutom idag vid amerikanska yogafilosofiskolan Yogic Studies och har för avsikt att avlägga en Master i yogafilosofin som tillsammans med studier av Sanskrit är ämnen som Livia brinner för.

Livia är utöver yogalärare och stresspedagog med kognitiv inriktining, personlig tränare och kostrådgivare samt hälsocoach.

Hon är dessutom disputerad biolog och docent vid Stockholms universitet som tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet har tidigare varit de arbetsställen där Livia jobbat som forskare i botanik. Livias forsknings bakgrund och de många åren av driften av vetenskapliga projekt genomsyrar ännu idag Livias strukturerade arbetssätt och det viktiga kritiska tänkande kring yoga som garanterar en kvalitetssäkrad yinyogalärarutbildning.

VIKTIGT!

Yinyogapositioner arbetar nästan bara med rörelseomfång i ryggen, höfter och knäna. Om du har allvarliga skador eller speciella tillstånd i kroppen som kan komma att hindra dig från att praktisera yinyogapositioner är det därför väldigt viktigt att du hör av dig till mig INNAN du bokar, så att jag kan råda dig om detta. Även om det alltid går bra att anpassa yogan vid din kropp, är det obligatoriskt för denna yinyogautbildning att delta aktivt vid klasserna/praktik genom att praktisera och testa positionerna.

Du är också varmt välkommen att kontakta mig INNAN du bokar plats på utbildning om du har andra mentala eller fysiska tillstånd som du tror kan påverka din närvaro och aktiva deltagande vid denna utbildning

Livia’s yoga kommer inte att kunna certifiera studenter som av någon anledning bara kan vara med teoretiskt vid utbildningen då yinyogalärarutbildning är en praktik utbildning.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLA!