8-VECKORS KURS I MINDFULNESS BASERAD STRESS REDUKTION (MBSR) – Måndagar med start den 2 september

Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) skapades av läkaren, molekylärbiologen och tillika yogalärare Jon Kabat Zinn redan under 70-talet som ett komplement till mer konventionella medicinska behandlingar i rehabilitering efter långa perioder av stress. Sen dess har metoden spridit sig till hela världen, och använts inte bara som rehab men också som mer allmän metod och hjälp mot daglig stress. MBSR bygger på Mindfulness. Jag tror på denna metod till 100% och har därför utbildat mig till MBSR-instruktör (det är bara vi som har gått denna utbildning som får erbjuda 8-veckors kurser!) så att jag kan hjälpa även dig genom Mindfulness.

VAD ÄR MINDFULNESS?

Metoden, som också är ett förhållningssätt, bygger på att lära sig och öva sig på att notera, observera, känna in det som du upplever för stunden utan att varken förändra eller agera eller motverka. Bara känna och notera förnimmelser, fysiska som mentala, som beskriver det som är hos dig “här och nu”. Genom att aktivera dina sinnen och bli uppmärksam från kroppens signaler kan du t ex lära dig att känna igen mer och mer hur de första tecken på stress ser ut och med tiden och övning kan du bli stress-starkare.

I bästa Mindfulness – medveten närvaro anda övar vi oss på att vara HÄR och NU och möta det som är, vad som än är, med vänlighet och nyfikenhet i vetskapen att det är just såhär nu men kommer att bli på ett annat sätt sen, då livet förändras hela tiden.

HUR GÅR KURSEN TILL?

Vi möts i en sluten grupp varje måndag i 8 veckor. Varje måndag har ett tema som vi utforskar genom övningar i meditation, mjuka rörelser liknande enkel yoga, andningsmedvetenhet, kroppskanningar mm.

Efter varje övning öppnas cirkeln upp för sharing av upplevelser och journaling (frivilligt). Det är viktigt och del av metoden att öva sig på att på ett eller annat sätt stanna upp och reflektera på det man har övat sig på.

Du får även övningar att testa och öva dig på mellan veckorna. Ju mer du övar desto större möjlighet har du att bli medveten när du börja stressa upp dig.

MINDFULNESS BASERAD STRESS REDUKTION – vad är INTE.

På förekommen anledning vill jag berätta om det som Mindfulness och denna metod INTE är:

Mindfulness är INTE:

  • En quickfix. Du behöver öva dig på det både under och även efter kursen.
  • En typ av konventionell fysisk yoga. De rörelser vi gör och som kallas för yoga i Jon Kabat Zinns metod är tillgängliga för alla inklusive för dig med nedsatt rörlighet.
  • En förändringsmetod. Vi övar oss faktiskt på att kunna vara i det som är, hur det än är. På sikt kan denna metod dock leda dig till insikter som gör att du börjar leva på ett annat sätt.
  • MBSR-kursen är INTE TERAPI. Om du vet om att du behöver hjälp mot t ex ångest eller om du redan tar hand om dig genom någon någon behandling, är denna kurs troligen inte för dig. Jag rekommenderar att du söker kvalificerat terapeutiskt hjälp istället.

NÄR OCH VAR?

Vi ses online på måndagar 18-1930. Start 2 september och sen 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 14/10, 21/10 och 28/9. Paus under veckan 41 pga jag är bortrest.

INVESTERING DENNA HÖST: 3000 kr (inkl moms)

Passa på att gå kursen på rabatterat pris denna höst pga det är första gången jag ger den!

Boka innan 25 augusti genom att skriva till mig till liviwann@gmail.com

OBS! Kursen