…det var en gång YOGA. Från Indu Valley till 1900-talet – Yoafilosofi i praktiken. ONLINE 17-18 februari MODUL 1

Modul 1 handlar om ursprung för yoga och yogas ålder. Redan från början kommer du att få en förståelse på att yoga utvecklats i stora delar av Sydasien och inte bara i det området som idag kallas för Indien samt hur viktigt det har varit med influenser av olika filosofiska strömmar. Vi går genom hur yoga startade som en reaktion till bhraminernas eller Veda-tiden, för att sen ta oss genom de äldsta texter som Upaniṣader, Bhagavad Gita och Patanjalis Yogasutra som vi stannar upp extra på. Hur aktuella är dessa texter om yoga idag? Kan vi hitta likheter mellan de teman som dessa yogaklassiker avhandlade och vår moderna filosofi? Vad betydde Yoga då och vilken roll hade asanas? Varför är Patanjalis Yogasutra så känd och central i alla yogalärar-grundutbildningar?

Modul 1 avslutas med uppkomsten av klassisk Tantra och hur kroppen varit “i väg för människans befrielse”, med Tantra intar en central plats i yoga. Vi pratar om den “yogiska kroppen” om uppkomsten av Hathayoga, som är den strömmen som inte ska blandas ihop med dagens Hatha yoga. Vi stannar upp och pratar vidare om Hathapradipika som nämns oftast som första texten där flera olika asanas eller yogapositioner togs upp för första gången. Var det verkligen så eller fanns det asanas tidigare än på Medeltid?

Hela kursen har en stark praktisk förankring till dagens verklighet och strävar efter att visa hur du kan använda dig av äldre filosofiska begrepp och teman i dina yogaklasser.

Vi startar våra två dagar med yinyogaklasser och praktiska exempel på hur du tillämpar yogafilosofi praktiskt.

DETALJERAT KURSINNEHÅLL

MODUL 1

 • 2 YINYOGAKLASSER med praktiska exempel på yogafilosofi
 • Yogafilosofi. Varför är det bra att läsa detta? Hur kan jag använda den om jag undervisar och praktiserar yoga?
 • Vad är yoga och hur gammal är “Yoga”? Vad är egentligen Pasupati-sigiller?
 • Yogas åldrar
 • Pre-Vediska The Great Magadha. Śramaṇas rörelse
 • Vediska eran (Bhraminers tid), dharma, karma och befrielse
 • Utvecklingen av klassisk hinduism
 • Olika definitioner på yoga i olika klassiska texter
 • Upaniṣader – äldre och senare
 • BHAGAVAD GITA – Song of the Lord. Yoga som mål och praktik. Buddhiyoga, Karmayoga och Bhaktiyoga. Hur använder jag Bhagavad Gita på yogaklasser
 • PATANJALIYOGASUTRA eller YOGA SUTRA. Yoga som teknik och tillstånd. Yamas och Niyamas. Hur använder jag Yoga Sutra på yogaklasser
 • Sāṅkhya filosofi
 • Patanjalis 8 greniga- Aṣṭāngayoga. Är detta enda liknande system från den tiden?
 • Klassisk tantra, vad är det? Yogic Body. Cakrasystemen, är 6-7 cakra systemen de enda cakrasystem?
 • Hathayoga – HATHAPRADIPIKA

Investering per Modul: 2700 kr (3375 kr inkl moms). Boka genom att skriva till liviwann@gmail.com