KURS 2: VINYASA FLOW OCH RÖRELSE – 12 TORSDAGAR ONLINE LIVE PRAKTIK


KURS 2: VINYASA FLOW OCH RÖRELSE. 12 torsdagar med klasser i Vinyasa flow och modern rörelse! För dig som vill praktisera en typ av fysisk yoga där förflyttningar mellan positioner är viktigaste. Denna är en kurs i modern yoga där vi också väver in strength & mobility.

Investeringen för 12 torsdagar live praktik med mig är 2100 skr (inkl. moms).